O SPOLOČNOSTI


Informácie o spoločnosti
Hlavné sídlo:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Davčna številka: SI 79109853
Daňovník: DA
Registračné číslo: 8124418000


E-naslov: sk@home-tools.eu
DTC Artists d.o.o. je zapísaný do súdneho registra súdnym rozhodnutím z 11. januára 2018, Okresný súd Koper, poradové číslo zápisu SRG 2018/1250.