O SPOLEČNOSTI


Informace o společnosti
Hlavní sídlo:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


DIČ: SI 79109853
Daňový poplatník: ANO
Registrační číslo: 8124418000


E-mail: cz@home-tools.eu
DTC Artists d.o.o. je zapsán do soudního rejstříku soudním rozhodnutím ze dne 11. ledna 2018, Okresní soud Koper, pořadové číslo zápisu SRG 2018/1250.